Atölyeler

 

Atölye Programı

 

Atölyelere katılım başvurusu için atolye@yenimedya.org.tr e-posta adresiyle iletişim kurulması gerekmektedir. Gönderilecek e-postada isim, telefon numarası ve varsa kurum bilgisi yer almalıdır.

 

Düzenleyenler:
Dilek İçten
Dilan Taşdemir
Minel Ekmekçiler


Medya ve Göç Derneği desteğiyle

 

4 Kasım 2021 Perşembe
11.00 - 13.00

 

Katılımcı sayısı:
Azami 50 kişi

Atölye 1:
Medya’da Mültecilere Yönelik Nefret Söylemi ve Yeni Bir Söylem Nasıl İnşa Edilir?

Bu atölye kapsamında yapılacak çalışmanın amacı medyada içerik üreticilerinin mülteci hakları konusunda farkındalık kazanmaları ve iş pratiklerine yansıtabilmeleridir.

İki kısımdan oluşan atölyenin ilk kısmında “Göç Haberciliğinde Temel Kavramlar nelerdir? Medyada nefret söylemi nedir? Göç haberciliğinde nefret söylemi üretiminin kaynakları nelerdir?” sorularına yanıt aranacaktır. İkinci kısımda ise medyada mültecilere yönelik örnek nefret söylemi analizi yapılarak doğru göç haberciliğinin nasıl yapılacağı ve nefret söyleminin nasıl önlenebileceği tartışılacaktır.

 

   

Düzenleyenler:
Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin


Zaman:
4 Kasım 2021 Perşembe
13.10 - 16.40

 

Katılımcı sayısı:
16 yaş üzeri herkesin katılımına açıktır.

Atölye 2
Zihin Haritalama ile Medya Günlükleri

Medyaya ilişkin deneyimlerinizi kaydettiğiniz medya günlükleri, aynı zamanda bu deneyimlere ilişkin yorumlarınızı da not alabileceğiniz bir tür günlüktür. Medya kullanımının kaydedildiği medya günlüklerinde yer alan notlar, farklı araçların içeriklerine yönelik bakış açınızı sorgulayabileceğiniz verileri de oluşturur. Bu yönüyle medya günlükleri içeriği, medya eğitimi kapsamındaki temel sorular (bu mesajın kaynağı kim, neden oluşturuldu, dikkatimi çeken özellikler nelerdir gibi) çerçevesinde de değerlendirilebilir.

Bu atölye kapsamında yapılacak çalışmanın amacı medya günlükleri hazırlarken tablolar ve kısa notlar yerine zihin haritaları kullanılmasının öğretilmesidir. Son yıllarda özellikle eğitimciler tarafından kullanılmaya başlanan ve öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri görmelerini sağlayan zihin haritaları aracılığıyla medya kullanımına yönelik ayrıntılar daha net gözlenebilecek, yaratıcılığın da teşvik edildiği zihin haritalama uygulamasıyla medya günlükleri akılda kalıcı bir şekilde aktarılabilecektir.

   

Düzenleyenler:
Aysel Aydın
SistersLab | Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği

AB İzleme Ağı, MUDEM – RSC (Mülteci Destek Derneği) desteğiyle

 

Zaman:
4 Kasım 2021 Perşembe
16.50 - 18.50

 

Katılımcı sayısı:
16 yaş ve üzeri yazılım dünyasına giriş yapmak isteyen herkese açıktır.

Atölye 3
Temel Python Eğitimi

Bu atölye kapsamında yapılacak çalışmanın amacı sade ve anlaşılır olmasıyla öğrenmesi kolay, popüler bir dil olan Python’a giriş yapmaktır. Bu eğitimle, yazılım dünyasına giriş yapmak isteyen herkesin temel seviyede Python öğrenmesi hedeflenmektedir.

Atölyede python için gerekli olan temel eğitim verilecek, ardından örnekler üzerinden pekiştirme yapılacaktır. Son olarak Kahoot ile eğitimde anlatılan tüm kısımlara değinilecek şekilde eğlenceli bir yarışma düzenlenecektir.

   

Düzenleyen:
Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin
 

 

Zaman:
5 Kasım 2021 Cuma
09.30 - 13.00

 

 

Katılımcı sayısı:
Atölye, 16 yaş üzeri herkesin katılımına açıktır.

Atölyenin açılabilmesi için en az 4 kişinin başvurması gerekmektedir.

 

Atölye 4
Zihin Haritası Aracılığı ile Wiki İşbirliğine Dayalı İçerik Üretme

İş birlikçi yazma, iş birlikçi içerik üretimi, medyada yeni teknolojiler yardımıyla iki veya daha fazla katılımcının da katkılarıyla bir içeriğin üretilme sürecini açıklamaktadır. Bu süreçte tüm katılımcıların fikir üretmeden, müzakereye, içeriğin düzenlenmesinden, yazma sürecine kadar aktif olması beklenir. Sonuçta ortaya çıkan içerik de bu iş birliğinin bir sonucudur.

Wiki Mind Maps ise zihin haritaları ve wiki’leri ortak bir noktada buluşturarak, bir konu, kavram hakkında bilgilerin haritalar vasıtasıyla aktarılmasını ifade etmektedir. Bu yöntem ile oluşturulacak içeriğin yaratıcılığı teşvik ederken aynı zamanda eleştirel değerlendirme için de bir tablo ortaya çıkartması mümkün olacaktır. İş birliğine dayalı içerik üretimini de mümkün kılan bu uygulama ile böylece yeni medya içeriği üretirken, eleştirel medya okuryazarlığının temel prensipleri çerçevesinde bir yol takip edilebilecektir.

Atölye çalışması kapsamında, katılımcıların zihin haritaları aracılığı ile wiki iş birliğine dayalı içerik Üretmeleri amaçlanmaktadır. İçeriklerin konusunun kongre kapsamına uygun başlıklardan oluşması planlanmaktadır.

   

Düzenleyen:
Dr. Öğr. Üyesi S. Kıvanç Türkgeldi
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Zaman:
5 Kasım 2021 Cuma
14.10 - 16.10

 

Katılımcı sayısı:
Katılımcı sayısı sınırlaması yoktur. Alan ile ilgili herkesin katılımına açıktır. Uygulama çalışmasına katılımcılar herhangi bir montaj programının yüklü olduğu bir bilgisayar ile katılabilirlerse çeşitli uygulamalara daha iyi katılım sağlayabilirler.

 

Atölye 5
İmgeler Arasında Yolculuk: Video-Deneme Atölyesi

Film çalışmaları başta olmak üzere iletişim alanında dijital araçların ve mecraların etkisiyle ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan biri olan video-denemelerin üretimine dair çeşitli uygulamaların değerlendirilecek, bir kavram olarak video-denemenin iletişim alanına akademik boyutta neler getirebileceği tartışılacaktır.

Bu atölyenin en temel amacı video-denemenin bir pratik olarak farklı eğilimleri üzerine tartışmak ve bu farklı eğilimlerin üretimi noktasında kullanılabilecek araçların ve farklı yöntemlerin uygulamalı sunumunu yapmaktır. Video-denemeler bugün çeşitli platformlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Daha da kritiği bu çalışmaların akademik alandaki kullanışlılığı üzerine yürütülen tartışmalardır. Bu tartışmayı daha işlevsel bir hale getirmenin yollarından birisi şüphesiz bu tür üretimlerin nasıl yapılabileceği üzerine düşünmek ve bu içeriklerin üretim sürecine dair deneyimleri yaygınlaştırmaktır. Videonun kitlesel düzeyde kullanılabilen bir araç haline gelmesi ve bilginin analizi ve sunumuna dair ortaya çıkan yeni talepler akademik bir düzlemde video-denemelerin işlevselliğine dair tartışmaların önemine işaret etmektedir.

 

Atölyelerle ilgili iletişim için e-posta: atolye@yenimedya.org.tr .