Program

4 Kasım 2021 Perşembe

Saat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.00-09.15

Kayıt

 

 

09.15-09.30

Açılış Konuşması

 

 

09.30-10.45

Davetli Konuşmacı:
Crystal Abidin

 

 

10.45-11.00

Çay/Kahve arası

 

 

11.00-13.05

I. OTURUM
Yeni Medyada Küreyerel Akışlar

II. OTURUM
Platform Kapitalizmi: Söyle Bana Senden Güçlüsü Var mı Bu Dünyada?

 

Oturum Başkan:
Prof. Dr. Hasan Akbulut

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Recep Ünal

Sosyolojik Açıdan BTS’in Müzik Sahnesi: Mama 2020 “Lıfe Goes On” Performansının Netnografik Analizi
Alptekin Keskin

Aynanın Ardına Bakmak: Platform Çağının Kavramsal Çerçevesi Üzerine Notlar
Çağrı Kaderoğlu Bulut

Yerel-Küresel Etkileşiminde Mitsel Bir Kadın Erginlenmesi Anlatısı: Atiye Üzerine Bir İnceleme
Çiğdem Yasemin Ünlü
Sosyal Medyada Kültürel Akışlar ve Dikkat Ekonomisi: Instagram’da Türkiye’nin Zengin Çocukları Örneği
İlkay Tuzcu Tığlı
Kore Yemek Kültürünün Diziler Üzerinden Türk İzleyicisine Kültürel Aktarımı: Netflix Örneği
Kumsal Kınay
Platform Kapitalizmi, Kültürel Akışlar ve Gündelik Yaşam Pratikleri Üzerine Bir İnceleme
Nazlı Çetin
Ulusötesi İlişkiler Ağının Kurulması ve Göç Sonrası Uyum Süreçlerinde Suriyelilerin Yeni Medya Pratikleri
Tuba Sütlüoğlu ve Sait Vesek
Müzik Endüstrisinin Streaming’le İmtihanı: Spotify Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
Tahsin Mert Saygın
Diasporik Toplulukların Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir İnceleme: Almanya ve Fransa’da Yaşayan Vartolular Örneği
Zeynep Zelal Kızılkaya
Platform Kapitalizmi ve Yakınsama: Enformasyon Ekonomisinin Yeni İşleyişini Sorgulamak
Tolga Tellan

13.05-13.50

Öğle arası

   

13.50-15.55

III. OTURUM
Yeni Medyada Haber ve Haberciliğin Dönüşümü 1

IV. OTURUM
Yeni Medyaya Ekonomi Politik Bakış


 

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Ahmet Taylan

Savaşları “Silahın Gözünden” Aktarmak: Etik Gazetecilik Tartışmaları Bağlamında Silahlı İnsansız Hava Araçları Görüntülerinin Haberleştirilmesi
Can Ertuna

Tüketim Toplumu Bağlamında Akışkan Gözetimin Eleştirel Bir Analizi    
Esra Akarsu

Enformasyon Bombardımanı Çağında Dijital Yerlilerin “Haber Beni Bul(ur)” Algısı
Nagihan Ünlü Karataş, Elif Pınar Acıyan ve Muhammet Erdem Duru

Yerel Siyasetin Belirsiz Nesneleri: Özel Sektörün Ekonomik Yabancıları Üzerine Bir Değerlendirme
Damla Akın

Hiperyerel Gazeteciliğin Türkiye’de Sürdürülebilirliği: Sektör Temsilcileri Üzerine Bir Çalışma
Neziha Kartal

Gökyüzünde Tekelleşme Savaşı: İnsan Hakkı Olarak Bilgiye Erişim ve Uydu İnternet Sağlayıcılarının Ekonomi Politiği
Yağmur Çenberli

Sayısal Ekonomi ve Gazetecilik Kültürünün Normatif Dönüşümündeki Eğilimler
Ruhdan Uzun

Dijital Oyunlar ve Teknolojik İlerleme Miti
Yavuz Demirbaş

Gazetelerin Tiktok ile İmtihanı: The Washington Post, Daily Mail ve Hürriyet’in Tiktok Kullanımları Üzerine Betimsel Analiz
Sedat Erol

Dijital Çağın Yeni Sahiplik Yapısı: Non Fungıble Tokens
Yusuf Duru

15.55-16.10

Çay/Kahve arası

 

 

16.10-18.15

V. OTURUM
Yeni Medyada Haber ve Haberciliğin Dönüşümü 2

VI. OTURUM
Medya Arkeolojisini Yeni Medyaya Taşımak ve Düşünmek

 

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner

Oturum Başkan:
Dr. Canan Dural Tasouji

Veri Gazeteciliğini “Veri” ve “Gazetecilik” ile Düşünmek: Olanaklar ve Sınırlar
Cemgazi Yoldaş

Kendi Estetiğini Bulmak: Dijital Kültürler Bağlamında Estetik Kavramının Dönüşümü
Ahmet Alphan Sabancı

Freelance Gazetecilikte Uzmanlaşma ve Alan Muhabirliği: İngiltere ve Türkiye’den Deneyimler
Ezgi Kaya Hayatsever

Cep Telefonu Teknolojisinin Çeyrek Asırlık Değişimi ve Kullanıcıya Yansımaları
Erdem Akın Temel

“Yeni” Gazetecilikleri Sınıflandırmak ve Sınırlandırmak: Metodolojik Bir Tartışma
Gökhan Bulut

Fotoğraf Makineleri Olarak Akıllı Telefonların E-Atığa Etkisi
Meral Tosun Tüfekçioğlu

Hızın Haberciliğe Etkisi: Profesyonel Televizyon Haberciliği Üzerine Bir Araştırma
Kenan Şener

Akıllı Cihazların Medya Arkeolojisi Bağlamında İncelenmesi
Onurcan Boran

Bir Bilgi ve İletişim Ağı Olarak Kent ve Yurttaş Ortak Platformları
Özgün Dinçer

Transimgelemin Pratiği: Bir Kavram Denemesi Üzerine Değerlendirmeler
Süleyman Kıvanç Türkgeldi

18.15-18.30

Çay/Kahve arası

 

 

18.30-20.10

VII. OTURUM
Infodemi Spirali

VIII. OTURUM
Akışkan Demokrasi ve Yeni Medya

I. KİTAP PANELİ
Algoritmaların Gölgesinde Toplum ve İletişim
(Saat: 19.00-20.00)

 

Algoritmalardaki Cinsiyet Yanlılığına Queer Teori Perspektifinden Bakmak
Elif Karakoç

Algoritmaların Toplumsal Gücü ve Suriyeli Mülteciler: Algılar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tayfun Kasapoğlu

Algoritmaları Dehümanizasyon Kavramı Çerçevesinde Tartışmak
Oğuz Kuş

Polislik Algoritmaları Bağlamında Öngörücü Algoritmalara  (Predictive Algorithms) Eleştirel Bir Yaklaşım
Erkan Saka

Yapay Zeka Dost mu Düşman mı?
Cem Sütçü

Algoritmalara Karşı Aktivist Taktikler
Gülüm Şener

Veri Odaklı Kapitalizmin Ardındakiler: Aktörler, Değişen İş Modelleri ve Algoritmaların Rolü
Murat Uluk

Oturum Başkan:
Prof. Dr. Ruhdan Uzun

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Burak Doğu

Infodemiyle Mücadelede Gençlerin Katılımı ve Mobilizasyonu: Bir Üniversite Gönüllülük Dersi Kapsamında İnfodemiyle Mücadele
Altuğ Akın

Gözetim Akışı: Performans Mekânlarında Özne
Anıl Durmuşahmet

#PLANDEMİ Infodemisinin Anatomisi: COVID-19 Pandemisi Döneminde Twitter’da Yanlış Bilginin Yayılımı
Burak Polat ve Cem Sefa Sütcü

Twitter’da Sakat Hakları Mücadelesi: #Körlerburadagörseliaçıkla Hastagi
Esra İnce

Türkiye'de Çevrimiçi Ortamlardaki Bilgi Kirliliğinin Anatomisi: Bir Meta-Analiz
Laçin Yalçınkaya

Ekoloji Hareketinde Ulusalcı Söylem: Kaz Dağları Eylemleri
Hayriye Özen ve Burak Doğu

Post-Truth Agnotolojisi: Tütün Endüstrisi’nden Donald Trump’a
Müge Yılmaz

Türkiye’de Alternatif Medyada Çalışan Kadın Olmak: Kadın Gazetecilerin Ayrımcılık ve Şiddete Dair Deneyimleri
Özlem Erkmen, Bora Ataman ve Barış Çoban

20.30

Kongre Yemeği

   

 

 

5 Kasım 2021 CumaSaat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.30-11.35

IX. OTURUM
Pandemi Sürecini Yeni Medya Dolayımlı İrdelemek

X. OTURUM
Ağ Toplumu ve Akışlar Uzamı 1


 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkan:
Prof. Dr. Nazife Güngör

Oturum Başkan:
Prof. Dr. Günseli Bayraktutan

Spinoza Sizi Yakın Arkadaşlar Grubuna Ekledi: Pandemi Döneminde Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Arkadaşlık Deneyimi
Hasan Turgut, Filiz Erdoğan Tuğran ve Gülten Arslantürk

Ağ, Akış ve Uzamda Yolculuğa Davet
Tuğba Asrak Hasdemir

Pandemi Sürecinde Suriyeli Mültecilerin Dijital Medyada Temsili: Ali El Hemdan Olayı
Mehmet Boran
Yeni Medya Ortamında Ağ Coğrafyası
Mehmet Keskin
Esnek Sömürünün Pandemik Hali: Akademisyen Emeği
Serra Sezgin
Toplumsal Kültürel Değişim Dinamiği Olarak E-Ticaret ve Yeni Ekonomi
Bayram Şamil Demirkan
Ana Akım ve Alternatif Medyanın Pandemi Haberlerini Sunumu
Şerife Öztürk
Ağ Toplumlarında Yeni Toplumsal Örüntüler: Sanal Cemaatler
İlknur Patan

11.35-11.50

Çay/Kahve arası

 

 

11.50-13.30

XI. OTURUM
Katılımcı Kültür ve Yeni Medyanın Olanakları

XII. OTURUM
Ağ Toplumu ve Akışlar Uzamı 2

 

Oturum Başkan:
Prof. Dr. Muzaffer Sümbül

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Tezcan Durna

Dijital Kapitalizm Çağında Bourdieucu Perspektiften Dijital Kültüre Katılım: Youtube Örneği
Çağla Coşar

Ağ Toplumunda Toplumsal Hareketler, Katılım ve Siyasetin Dönüşümü
Hilal Berge

Sosyal Medyada Yoksulluk Güzellemesi: Twıtter Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme
Erkan Açar ve Tülin Sepetci
Özgürlüğün ve Gözetimin Mücadele Alanı Olarak İnternet
Uğur Evcim
Yaşlı Kullanıcıların Whatsapp Grupları Deneyimi
Esra Özgür
Dijital Bölünmenin Boyutları
Sayinur Şakı
Clubhouse Uygulaması Üzerinden Sözsel/İşitsel Kamusal Alan Araştırması
Mustafa Berk Alkoç, Özen Baş ve İrem İnceoğlu
Gutenberg’den İnternet Galaksisine: İnternet Kültürü ve Ağ Toplumun Zorlukları
Esra Öztürk
 

13.30-14.15

Öğle arası

 

 

14.15-15.55

XIII. OTURUM
Yayıncılığın Dönüşümünde Platformlar

XIV. OTURUM
Yeni Medya Ortamlarında Bellek Çalışmaları

 

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Filiz Yıldız

Oturum Başkan:
Doç. Dr. Nevin Yıldız

Küresel Akış Teorisi ve Platform Kapitalizmi Çerçevesinde Spotify Platformunun Analizi
Burhan Kılıç ve Sertaç Kaya

Anıları Haritalamak: Sözlü Tarih Verileri ile Kentin Sivil Sınırlarını Çizmek
Gizem Büyücek

Dijitalleşme ile Dönüşen Televizyon Yayıncılığı ve Bir Youtube Televizyonu Olarak Babala Tv Örneği
Eser Aygül
Kültürel Mirasın Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Dijital Dönüşümün Rolü: Sanal Miras Çalışmaları
Kemal Deniz
Küresel Kültürel Akış ve Netflix Algoritması: Kullanıcı Odaklı Bir Yaklaşım
Gökçen Cıvaş
Fotoğrafın Akışkanlığında Bellek: Ailemiz WhatsApp Grubunda Yeniden İnşa Edilen Geçmiş
Senem Duruel Erkılıç
Türkiye Bağımsız Sineması ve Dijital Platformlar Arasında Akışkan Haller
Onur Aytaç
Instagram Kullanıcı Deneyimi Üzerine Otoetnografik Bir İnceleme
Songül Özdemir

15.55-16.10

Çay/Kahve arası

 

 

16.10-18.15

XV. OTURUM
Çoklu Okuryazarlıklar ve Yeni Medya

XVI. OTURUM
Hipermetinselliği Tartışmak

II. KİTAP PANELİ
Reklama “Yeni”den Bakmak
(Saat: 16.20-17.20)

 

Açıkhavanın Yenisi: Açıkhava 2.0
Damla Karşu Cesur

Billboardlar Bizi Gözetliyor
Seçil Toros

Tüketimi Teşvik Etmek İçin Kıtlık Satmak
Burçe Akcan

Aşırı Tüketim ve Sürdürülebilir Tüketim Odağında Reklam
Arzu Kazaz

İkonik Markalar ve Reklam Tasarımı
Merve Gençyürek Erdoğan
 

Oturum Başkan:
Dr. Fırat Erdoğmuş

Oturum Başkan:
Dr. Öğr. Üyesi Tülay Atay

Kalkınma, Bireysel Değişim ve Toplumsal Dönüşüme İletişimsel Bir Bakış: C4D
Altuğ Akın

Bir Kültürlerarası İletişim Uygulaması Olarak Slowly Uygulaması
Arda Umut Saygın

Gençlerin Linç Algısı ve Sosyal Medyada Linç Kültürü: Türkiye Örneği
Büşra Sağlam ve İrem İnceoğlu

Suç ve Ceza Algısının GTA V (Grand Theft Auto) Oyunu Bağlamında Sayısallaştırılması
Mehmet Evran

   

Küreselden Yerele Dijital Gençlik Kültürleri: Instagram’ın Zengin Çocukları Örneği
İlkay Tuzcu Tığlı

Yeni Bir Kamusal Alan Deneyimi Olarak “Online Eğitim” Sisteminin Olanakları ve Sınırlılıkları
Mervan Sak ve Mehmet Boran

Siber Göç: Dijital Yerlilerin Facebook’u Terk Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
Sena Özşirin ve Gül Esra Atalay

Medya Yakınsaması Çağında Popüler Kültüre Katılım: Lucifer’in Ekşi Sözlük’te Yeniden Üretimi
Özlem Akkaya

İletişim Bilimi Açısından Bilişim Teknolojileri: Alan Eğitiminde BT Okuryazarlığı
Zübeyde Saraçoğlu Çöklü ve Nazife Güngör

Hiper-Yerel Medya Aracı Olarak Whatsapp Uygulamasının Olanakları Üzerine Bir Çalışma
Revşan Şen

18.15-18.30

Çay/Kahve arası

 

 

18.30-19.15

Kapanış Oturumu ve Sonuç Bildirgesi

 

 

 

Kongre, Adana Barosu Tesisleri, Çukurova, Adana'da gerçekleştirilecektir.

 

Oturumlardaki bildiriler, ilk yazar ismine göre alfabetik olarak olarak sıralanmıştır. Oturumdaki sunum sırası, Oturum Başkanı tarafından belirlenecektir. Herbir bildiri sunumunun 20 dakika olması planlanmıştır.

Atölyelerle ilgili bilgiler ilan edilmiştir. Atölyeler sayfasından inceleyebilirsiniz.