BİLDİRİ ÖZETİ

  • Bildiri özetleri en az 500 en çok 750 kelimeden oluşacak şekilde hazırlanarak, bildiri başlığı ve çalışmayı betimleyen beş anahtar sözcük ile yazar(lar)ın adl-soyadları, ünvan, kurum ve adres dahil iletişim bilgileriyle birlikte Kongre Web sayfası aracılığıyla sunulmalıdır.

 

Özette dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Özetlerde, bildirinin gerekçesi ve araştırma konusu, yöntem ve yaklaşımı ile sonuç ve tartışma bölümlerine yer verilmelidir.

  • Çalışmanın, kongrenin teması ile uyumluluğu birkaç cümle ile belirtilmelidir.

  • Bildirideki önemli noktalar özette de vurgulanmalıdır.

  • Çalışmanın konusu hakkında bilgi veren anahtar kelimeler özet içerisinde de kullanılmalıdır.

  • Özette çok fazla atıf yapılmamalıdır.

 

Diğer bilgiler:

  • Bildiri özetleri 1 Nisan - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında web sayfasından gönderilebilir.
  • Kongrenin Önemli Tarihleri web sayfasından izlenebilir. Daha fazla bilgi için kongre@yenimedya.org.tr e-posta adresi ile iletişim kurulabilir.
  • Yeni Medya Çalışmaları V. Ulusal Kongre'ye gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir.
  • Kongreye her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde sadece bir yazarın kongre kayıt ücreti yatırması yeterli olacaktır.