Tam Metin Yazım Yönergesi

Kongreye kabul edilen ve sözlü sunumu gerçekleşen bildiriler için kongre kitabında yayınlanmak üzere aşağıdaki yönergeye uygun olarak tam metin hazırlanmalı ve kongre web sitesi üzerinden kongre düzenleme kuruluna 25 Kasım 2021 - 3 Ocak 2022 tarihleri arasında iletilmelidir. Yönergeye uygun olmayan metinler bildiri kitabında yer alamayacaktır. İçerikteki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan yazarlar sorumludur.

 

Tam metinler;

 • Her şey dâhil (kaynakça, görseller, şekiller, tablolar, özet) en fazla 3000 sözcük,
 • İçerik ve genel yapı şu şekilde olmalıdır: Özet, amaç, yöntem, literatür/tartışma, bulgular ve sonuç (Bu başlıklar fikir vermesi için yazılmıştır, çalışmanın biçimine göre farklılaşabilir).
 • Ana metin 12 punto, 1,5 satır aralığıyla, paragraflar arası boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı
 • Ana başlık 14 punto, büyük harfle, koyu (bold) ve ortalanmış
 • Ara başlıklar büyük harfle, 12 punto, koyu (bold) ve sola dayalı
 • Yazarların isimleri ana başlığın altında 12 punto, koyu (bold) ve ortalanmış
 • Times New Roman yazı karakteriyle ve doc, docx veya odt formatında hazırlanmalıdır.
 • Yer alacaksa kurumlar ve unvanlar yazar isimlerinin yanında parantez içerisinde belirtilmedir.
 • Varsa, şekiller ve tablolar metin içerisine yerleştirilmeli ve Şekil 1.  Tablo 1. gibi numaralandırılıp 10 punto, koyu (bold) yazılarak içeriği hemen yanında açıklanmalıdır.
 • Ana metinden hemen önce özet bulunmalı, özet 10 punto ve 150-200 sözcükle sınırlanmalıdır. (Tam metin için hazırlanan özet, hakem değerlendirmesi için gönderilen özetten kısa olacaktır.)
 • Özetin hemen altında en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılmalıdır.
 • Dipnotlar metin içerisinde gösterilmeli ve ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilmelidir, varsa açıklama nitelikli notlar ise sayfa sonuna yerleştirilmelidir.   
 • Kaynaklar metin sonunda sıralanmalıdır ve metin içi referans konusunda APA stili kullanılmalıdır. 
 • Bildiri tam metinleri herhangi bir lisansüstü tezden üretilmiş ise kaynakçada mutlaka özgün çalışmaya yer verilmesi gerekir.

 

Hazırlanan Tam Metinlerin Web Sitesine Yüklenmesi

Bildiri tam metinlerinin sisteme yüklenmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 1. Bildiri özetini gönderen kayıtlı e-posta adresiyle sitede oturum açılmalıdır.
 2. "Bildiri Sahibi Menüsü" altında bulunan "Bildirilerim" bağlantısı takip edilmeli ve tam metni yüklenecek bildirinin yanındaki "Düzenle" bağlantısı kullanılarak, yükleme modülünün bulunduğu sayfaya ulaşılmalıdır.
 3. "Bildiri Tam Metni" başlığı altındaki alanda yüklenecek dosya seçildikten sonra yandaki "Yükleme" butonuna basılmalıdır.
 4. Dosyanın sisteme yüklendiği görüldükten sonra ise sayfanın en altında bulunan "Kaydet" butonuna mutlaka basılmalıdır.

Web sitesinde tam metin yükleme bölümü 25 Kasım 2021 - 3 Ocak 2022 tarihleri arasında aktif olacaktır.

 

 

APA REFERANS GÖSTERME STİLİ

 

“Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre”ye gönderilen tam metinlerde referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili kullanılmalıdır. (Aşağıda belirtilemeyen durumlar için lütfen http://www.apastyle.org adresine bakınız.)

 

Metin içinde APA

 • Yapılan alıntı/görüş vb. eğer kullanılan kaynak metnin bütününe gönderme yapıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Manovich, 2002).
 • Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ise (yazarın soyadı, yıl ve sayfa no) yazılmalıdır. Örneğin, (Manovich, 2002:35).
 • Metin içinde yapılan alıntı 40 kelimeden kısaysa çift tırnak kullanılarak metinle birlikte yazılır; eğer alıntı 40 kelimeden daha uzunsa, alıntı içeriden blok halinde paragraf olarak, tek satır aralığı ile ve ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır.
 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılmalıdır. Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk defa kullanıldığında italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz.
 • Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.
 • Kısaltmalar metin içinde ilk kez kullanılırken parantez içinde kullanılır, daha sonraki kullanımlarda paranteze alınmaz. Örneğin, Türk Psikologlar Derneği (TPD) … Daha sonraki kullanımlarda TPD …. 
 • Aynı yazarın aynı yıl basılmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa şu şekilde kullanılmalıdır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b).
 • Aynı soyadına sahip birden fazla yazarlı bir esere atıf yapılıyorsa, metinde cümle içinde kullanılırken yazarların soyadı ile birlikte adları ya da adlarının baş harfleri verilmelidir. (Örneğin; R. D. Luce’un (1959) ve P. A. Luce’un (1986) araştırmalarında ……..)
 • Metinde aynı cümlede birden fazla esere atıf yapılıyorsa, eserlerin yazarlarının soyadı alfabetik sırada verilir. Örneğin (Feigenbaum ve McCurduck, 1983; Roszak, 1989, 1991).
 • Metin içinde atıf yapılan eserin iki yazarı varsa, her seferinde iki yazarın da soyadı verilir.
 • Alıntı yapılan eserin üç ila beş yazarı varsa, ilk atıfta tüm yazarların soyadı yazılır, daha sonraki kullanımlarda sadece ilk yazarın soyadını kullanmak yeterlidir. Örneğin ilk kez kullanıldığında (Harris, Rowbotham ve Stevenson, 2009) sonraki kullanımında (Harris vd., 2009) olarak yer alır.
 • Atıf yapılan eserdeki yazar sayısı altı ya da daha fazla ise, ilk kullanımda da sadece ilk yazarın soyadı ve diğerleri şeklinde kullanılır. Örneğin (Aydemir vd., 2014)
 • İkincil kaynak kullanılması durumunda, asıl yararlanılan kaynağa atıf yapılır. Örneğin, (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), metin sonu kaynakçada tüm künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı yer almaz.  
 • Kurumların veya grupların yazar olduğu yayınlara ilk defa atıf yapıldığında kurumun/grubun tam adı ve hemen ardından da kısaltması verilir, sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih verilir. Örneğin ilk kullanımda (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997) ve sonraki kullanımlarda (TPD, 1997) olarak yer alır. 
 • Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazılarına metin içinde atıf yapılırken yazının ilk bir kaç kelimesi ve yıl belirtilir. Örneğin (Yeni Tehdit Sosyal Medya, 2014)
 • Tarihi bilinmeyen eserlere atıf yapılırken “bilinmeyen tarih” anlamında “bt.” kısaltması kullanılır. Örneğin (Eflatun, bt).
 • Kişisel görüşmeler (mektup, e-posta, telefonla vb. görüşme) metin içinde gösterilir ancak kaynakçada yazılmazlar. Örneğin (Mutlu Binark, kişisel görüşme, 10 Haziran 2014)

 

Metin Sonunda (Kaynakçada) APA

 

Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır.

 

Kitaplar:

Kitabevi, yayınevi adı, “kitabevi”, “yayınevi”, “yay.”  vb. ekler belirtilmeksizin sunulur. Örneğin, İstanbul:Metis.

 

Tek Yazarlı Kitap:

Manovich, L. (2002). The Language of New Media. Massachusetts: MIT

 

İki Yazarlı Kitap:

Binark, M. ve Gencel-Bek, M. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon.

 

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:

Aydemir, A. T., Doğu, B., Özçetin, B., İslamoğlu, G., Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T. (2014). Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya - Seçimden Seçime, Gezi Direnişi'nden Hükümet Cemaat Çatışmasına. İstanbul: Kalkedon.

 

Çeviri Kitap:

Keane, J. (2000). Medya ve Demokrasi. (H. Şahin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

 

Editörlü kitap

Çınar, M. (Ed.) (2013). Medya ve Nefret Söylemi (1. Baskı). İstanbul: Hrant Dink Vakfı.

 

Editörlü kitapta bölüm

Çomu, T. ve Binark, M. (2013). Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi. Mahmut Çınar (Ed.), Medya ve Nefret Söylemi içinde (s. 199-216). İstanbul: Hrant Dink Vakfı.

 

Elektronik Kitap:

Binark, M. ve Fidaner, I. B. (Ed.) (2011). Cesur Yeni Medya - Wikileaks ve 2011 Arap İsyanları Üzerine Tartışmalar. Erişim: http://ekitap.alternatifbilisim.org/cesur-yeni-medya.html 

 

Elektronik Adresten Yararlanılan Kaynak:

Binark, M. ve Çomu, T. (2012) “Sosyal Medyanın Nefret Söylemi için Kullanılması İfade Özgürlüğü değildir!” http://yenimedya.wordpress.com/2012/01/20/sosyal-medyanin-nefret-soylemi-icin-kullanilmasi-ifade-ozgurlugu-degildir/ (erişim tarihi: 20.06.2014).

 

Elektronik Makale: Varsa DOİ numarası belirtilmelidir.

Edson C Tandoc Jr. (2014). Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. New Media & Society. doi:10.1177/1461444814530541

 

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları:

Yeni Tehdit Sosyal Medya. (2014, 29 Mayıs). Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26513277.asp (erişim tarihi: 20.06.2014)